Top 30 resultater fra 2016


NVG SGK
294 Bager Michael
278 Gade Erik
278 Koustrup Anders
276 Tvergaard Martin
274 Kristiansen Kaj
266 Jepsen Ivar
264 Jensen Anders J.
262 Rasmussen Erik
260 Poulsen Keld
260 Ladefoged Poul
258 Jensen Hans Jørgen
256 Yde Helge
254 Larsen Erik
244 Søgaard Svend
244 Olesen Leif
238 Ingwartsen Anker Bang
236 Overgaard Kjeld
236 Pihl Henrik
232 Larsen Carl Gustav
228 Haagaard Per
228 Bjørndal Henning
226 Jensen Willy
224 Bovbjerg Peter
220 Sørensen Erling
220 Nielsen Vagn B
216 Pedersen Per
216 Nielsen Leif
214 Madsen Erik
214 Eriksen Svend
214 Korsgaard Morten Hjaltelin
80 Niels F. Laursen
76 Morten Ruby
60 Heine Amby Knudsen
60 Bendt Buus
58 Christen Overgaard
58 N.H. Pedersen
56 Finn Borre Andersen
54 Henrik Jensen
50 Richard Madsen
50 Isak Andersen
46 Alex Christensen
46 Svend Erik Petersen
46 Jan Henriksen
44 Jan Vangsgaard
38 Leon Sørensen
38 Jens Møller
36 Thomas Holm
34 Kurt Sohn
34 Verner Yde
34 Rene Landbo Nielsen
32 Morten Stefansen
30 Knud Erik Bangsgård
30 Erling Jensen
30 Henrik Hovmøller
28 Jesper Torp
28 Jacob Christensen
26 Bjarne Christensen
24 Bjarne Vangsgaard
22 Anker Andersen
22 Mads Madsen

© 2009-2019 Thyder Cup